914 bars in the making!

Bili sa 32.50PHP level

Benta sa 43PHP level

Tapon pag umabot nang trenta pesos

Abang abang lang sa ilalim. Bawal magmadali

no bullshits.. just chart..

 

Advertisements